Правила для учнів

Учні мають право:

— на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

— на доступ до інформації з усіх галузей знань;

— брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

— брати участь у роботі органів учніського самоврядування навчального закладу;

— брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

— брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

— на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

— на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

— на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.

Учні зобов’язані:

— оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

— дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

— бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

— дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

— брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

— дотримуватися правил особистої гігієни;

— піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників;

— дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;

— діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;

— дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись про батьків);

— дотримуватися ділового стилю одягу;

— займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

Учням забороняється:

— допускати прояви грубості, вульгарності;

— палити у приміщеннях і на території навчального закладу;

— використовувати петарди, приносити до школи та на її територію вибухові та вибухонебезпечні предмети, шкідливі для здоров’я речовини, зброю, спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі речовини та отрути, газові балончики;

— вживати у навчальному закладі алкогольні вироби, наркотичні та токсичні речовини;

— псувати державне, громадське та особисте майно;

— не дозволяється без дозволу педагогів йти зі школи і з її території в урочний час. У разі пропуску учбових занять учень повинен пред’явити класному керівнику довідку від лікаря, або заяву від батьків, про причину відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважних причин забороняється.

 

Правила поведінки на уроках

1.      Учні зобов’язані приходити до школи за 10-15 хвилин до початку занять.

2.      Заборонено перебувати в класах у верхньому одязі.

3.      Одяг учнів має бути чистим і охайним та відповідати вимогам, викладеним у Статуті школи.

4.      Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

5.      Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитись, відвертати увагу інших учнів від уроку.

6.      Заборонено виходити з класу без дозволу вчителя.

7.      Урок закінчується тоді, коли вчитель оголосив про це. Тільки після цього учні можуть йти на перерву.

8.      Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень.

9.      Учень повинен дбайливо ставитися до своїх підручників та зошитів.

10.   Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

11.   Забороняється користуватися мобільним телефонами під час проведення уроків.

Правила поведінки під час перерви

1.      Під час перерви учень зобов’язаний прибрати своє робоче місце й підготуватися до наступного уроку.

2.      Під час перерви забороняється:

– бігати сходами, коридорами, в класних приміщеннях;

– штовхатися або грати у м’яча у приміщеннях, не пристосованих для цього;

– сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за погані слова, битися;

 

— застосовувати фізичну силу для вирішення будь-якої проблеми; вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, шуміти, заважати відпочивати іншим.